Fassaaditööd

Fassaaditööd on ühed olulisemad osad välitöödest, sest just fassaaditööd kujundavad maja välisilme ning me tahame, et Teie maja välisilme oleks täiuslik. Meie tegevusalaks on fassaaditööd – fassaadide soojustamine ja fassaadide renoveerimine. Meie poolt teostatud fassaaditööd hõlmavad endas peamiselt puit- krohvfassaadide ehitamist.

Üldehitustööd

Üldehitustööd, Piirdeaedade ehitus, Kuuride ehitus, Prügimajade ehitus, Panduste valamine, Tänavakivi paigaldus, Vundamendi ehitus, Eramaja ehitus, Terasside ehitus, Katuste ehitus, Müüritööd

Katusetööd

Katusetööd. Paigaldame või renoveerime Su maja katuse, olenemata sellest, kas tegemist on eramu, kortermaja või ärihoonega. Koostame Sulle katusetööde plaani ja viime selle ellu. Meie paigaldatud katus kestab kindlalt kümneid aastaid.

Asjatundjad soovitavad -

Töökindel lahendus energiakulude kokkuhoiuks. “Uus välisvooder, tuulutatav õhkvahe, tuuletõke ja soojustusmaterjal – see lahendus annab töökindla lisasoojustuse!”

Ehitamise hea tava -

Projekteerimisnormide järgi on soovitatav elamu seinad konstrueerida nii, et niiskuse kondenseerumine piirdes oleks normaalolukorras välditud.

Hingav seinalahendus on tervislik -

Tuulutatava fassaadilahenduse veeauru läbilaskvus on kuni 50 korda suurem polüstüreen-krohvilahendusest(penoplast).