Üldiselt on iga hooneomanik huvitatud, et tema ehitise välisilme oleks esinduslik ja soliidne, viimastel aastatel tunneb järjest enam hooneomanikke huvi ehitise soojapidavuse tõstmise ja energiasäästlike lahenduste vastu. Ehitise elamismugavusi on majanduslikult otstarbekas parandada lisasoojustamisega. Lisasoojustamine tasub ennast vähenevate küttekulude näol juba mõne aasta pärast ära ning lisaks paraneb hoone sisekliima.